En af de væsentligste fordele ved småsagsprocessen er, at du kan få din sag behandlet ved domstolen, uden hele den mulige fortjeneste bliver spist op af sagsomkostninger.

Når vi anlægger din småsag ved retten, skal der betales en såkaldt retsafgift på 500 kr. Retsafgift betales altid til retten, til administration af sagen. Hvis vi vinder sagen, vil modparten normalt blive pålagt at betale denne retsafgift til dig.

Den generelle hovedregel er, at den tabende part skal dække den vindende parts omkostninger til sagen.


Hvad koster din småsag?

Vores salær er et forhåndssalær. Det skal altså betales før sagen indgives for domstolen.

Prisen for rådgivningen er 9.995,00 kr. ekskl. moms.

Hvis vi får fuldt medhold i sagen, beregnes desuden et salær på 50 % deraf, dvs. 4.997,50 kr. ekskl. moms.

Salæret kan altså aldrig overstige 14.992,50 kr. ekskl. moms.


Hvem betaler?

Når en småsag er afsluttet, træffer retten beslutning om, hvem der skal bære sagens omkostninger.

Det er rettens afgørelse alene, men det bliver som oftest pålagt sagens taber at betale sagsomkostningerne til sagens vinder samt at dække egne omkostninger. Hvis du vinder, kan du derfor forvente, at få de fleste omkostninger dækket af modparten.

Du kan læse hele landsretternes notat om sagsomkostninger i småsager her.


Gør modparten ikke indsigelser? Så læs om inkasso her.