Hvis du har modtaget et brev fra HornskovVindberg indeholdende et betalingskrav, skyldes det, at én af vores kunder (kreditor) har et krav imod dig (debitor/skyldner). Kreditor har overdraget sagen til HornskovVindberg og bedt os om at få dom for at du skal betale kravet. Det første brev indeholder en 10 dages betalingsfrist. Betaler du det skyldige beløb indenfor denne frist bliver der ikke tilskrevet yderligere omkostninger, og der bliver ikke udtaget stævning eller indgivet betalingspåkrav.

Vælger du som debitor ikke at betale kravet indenfor 10 dages fristen, vil der i langt de fleste tilfælde blive fremsendt en inkassoskrivelse eller udtaget stævning imod dig. Sagen indgives altså ved domstolene med henblik på domsafsigelse og efterfølgende fogedforretning under inkassosagen.


Hvis jeg gerne vil, men ikke kan betale kravet?

Hvis du gerne vil, men ikke kan betale kravet, skal du straks kontakte HornskovVindberg. Kreditor er ofte indstillet på at indgå en afdragsordning så længe debitor gerne vil, men ikke kan betale med det samme. Dette er ofte den bedste løsning idet den retlige behandling af din sag ofte vil medføre betydelige omkostninger for dig.


Du skal betale til HornskovVindberg

Kreditor har bedt os om at overtage sagen og derfor skal du betale din gæld til HornskovVindberg i stedet for til kreditor. Det er vigtigt at lægge mærke til, at du ikke blive fritaget for inddrivelsesomkostninger, hvis du betaler til kreditor.