HornskovVindberg er RKI Inkassopartner

Dette giver os mulighed for at registrerer dine skyldnere i RKI hvis de nægter af betale deres gæld. Dette er et yderst effektivt værktøj i jagten på dine penge, og din sikkerhed for, at dit krav forfølges hele vejen.

RKI er Danmarks største register over dårlige betalere. RKI benyttes hver dag af butikker, banker, pengeinstitutter og lignende til at vurdere potentielle kunder kreditværdighed.


Er skyldner i udlandet?

HornskovVindberg er medlem af det verdensomspændende inkassonetværk Qllective. Via dette netværk har vi mulighed for at forfølge dine penge i de fleste lande i verden.Detaljeret om inkasso

Inkassosalær og inkassoomkostninger

Inkassolovens § 10

Læs om reglerne for pålæggelse af inkassosalær og inkassoomkostninger, samt hvordan disse omkostninger kan pålægges skyldner og ikke dig. Inkassolovens § 10 regulerer bl.a. hvilke oplysninger der skal fremgå af din faktura og af dine rykkere. Læs hvordan dette gøres rigtigt, hvad fakturaen skal indeholde, og hvordan inkassolovens § 10 påvirker din mulighed for at få inddrevet dit krav via inkasso


God inkassoskik

Udlæg - hvad kan der foretages udlæg i?

God inkassoskik er de regler, der skal overholdes ved inddrivelse af fordringer via inkasso. I denne artikkel kan du læse alt om begrebet "god inkassoskik". Udlæg er et af de mest anvendte skridt i inddrivelsen af en inkassosag ved fogedretten.
Udlæg giver mulighed for at få sikkerhed i et af skyldners aktiver, og såfremt skyldner derefter ikke betaler gælden, kan det udlagte aktiv normalt sælges på tvangsauktion.