Sådan undgår du dårlige betalere:

Selv om inkassobranchen er vokset eksplosivt over de seneste år, hører det heldigvis stadig til undtagelsen, at kunder ikke betaler deres regninger. Mængden af ubetalte regninger og nødvendige inkassosager varierer dog en del fra virksomhed til virksomhed, og HornskovVindberg har derfor samlet nogle af de ting, du selv kan gøre for at undgå de dårlige betalere.

Det er nemlig ikke rene tilfældigheder, der afgør om dine kunder betaler eller ej.


1. Vær konsekvent og åben om det

Du har udført et stykke arbejde, og du har derfor krav på betaling. Men for at sikre dig denne betaling, er du nogle gange nødt til at være konsekvent i din inddrivelse og åben om det. Hvis en kunde ved, at du kun sender ca. hver tredje ubetalte sag til inkasso, og kunden ligeledes ved, at inkassobureauet normalt sender en rykker som det første brev, så kan det nogle gange økonomisk set betale sig for din kunde at tage chancen og ikke betale.

Det er naturligvis ikke en situation, du ønsker at stå i. Dine regelmæssige kunder vil hurtigt opdage, hvis du er for eftergivende og ikke gør noget ved manglende betaling, og kan potentielt udnytte denne viden

Du skal derfor være konsekvent i din rykkerpolitik. Hvis du giver dine kunder 30 dage til at betale, og du på dag 31 ser, at de stadig ikke har betalt, bør du straks og konsekvent reagere ved enten selv at rykke for kravet eller videregive det til HornskovVindbergs rykkerservice.

Denne klare, konsekvente holdning overfor manglende betaling vil hurtigt rygte sig.


2. Meld din politik ud

Vi har erfaring med, at de virksomheder, der via deres hjemmeside klart melder, ud hvordan de håndterer ubetalte regninger, får betaling i langt højere grad end normalt.

Hvis du alligevel har tænkt dig at bruge HornskovVindbergs inkasso til at inddrive dine penge, hvis kunden ikke betaler, kan du med fordel melde det ud på forhånd via din hjemmeside.

Såfremt du har tænkt dig at bruge HornskovVindberg som din inkassopartner, har du tilladelse til at bruge vores navn og logo i denne forbindelse.


Et forslag til dette kunne i HTML se sådan ud:

<p>Vi samarbejder med <a href=”https://www.hornskovvindberg.dk/inkasso.php” title=”Inkasso, inkasso service, HornskovVindberg Inkasso” target=”_blank”>HornskovVindberg Inkasso </a>, og benytter deres inkassoservice til at inddrive <u>alle</u> ubetalte regninger, så snart betalingsfristen er overskredet. </p>
<p>Se mere på www.hornskovvindberg.dk. </p>

Hvis du kopierer dette tekststykke ind på din hjemmeside, vil det så således ud: (uden grå baggrund)

Vi samarbejder med HornskovVindberg Inkasso, og benytter deres inkassoservice til at inddrive alle ubetalte regninger, så snart betalingsfristen er overskredet.
Se mere på www.hornskovvindberg.dk.

Dette er vores bedste forslag til at undgå dårlige betalere. Hvis du har problemer med at indsætte det på din hjemmeside, kan du blot kontakte os for hjælp til opsætning.


3. Hold styr på hvem du indgår aftale med

Vi oplever en stigende tendens til, at flere og flere virksomheder ikke i deres aftaler har helt styr på, hvem det egentlig er, de har indgået aftale med. Er det Jens Jensen, eller er det Jens Jensens firma, Jensen A/S, du handler med? Det er nødvendigt at vide, hvem der skal betale.

Du ved normalt altid, hvor du skal levere. Sørg derfor altid for at være 100 % sikker på, at du også ved, hvem der skal betale regningen.


4. Afregning

I flere brancher er det kutyme ikke at afregne lige efter, arbejdet er udført. Dette kan bestemt ikke anbefales. En kunde er normalt hurtigere til at betale, hvis regningen sendes umiddelbart efter arbejdets udførelse, da sagen stadig ligger frisk i hukommelsen. Jo længere tid der går mellem ydelse og betaling, jo større er risikoen for, at kunden gør indsigelser imod kravet.


5. Forældelse

Efter ændring af forældelsesloven, forældes krav på penge nu efter 3 år. Det betyder, at du er nødt til at have taget retlige inddrivelsesskridt såsom inkasso, inden udløbet af denne frist, ellers mister du retten til kravet, og derved dine penge.