Inkasso Denne side indeholder flere artikler om inkasso som begreb, fremgangsmåden for inkasso, samt informationer om, hvordan du kan få inddrevet dine ubetalte fakturaer via HornskovVindberg Online Inkasso.

Inkassosalær og inkassoomkostninger Artiklen omhandler reglerne for inkassosalærer og inkassoomkostninger i såvel indenretlig som udenretlige behandling af inkassosager. De nuværende takster samt beregning for salærer for retssager fremgår ligeledes.

Inkassolovens § 10 Artiklen omhandler reglerne i inkassolovens § 10 samt en gennemgang af, hvad disse har af konsekvenser for dine rykkere og din mulighed for at få inddrevet dine penge via inkasso. Bestemmelsen regulerer bl.a. indholdet af dine fakturaer, dine rykkerskrivelser, krav til beskrivelse af dit krav, beskrivelse af grundlaget for rentesregningen og frister for betaling mm.

God inkassoskik Artiklen omhandler de regler, som regulerer inkassobureauernes adfærd, normalt benævnt "god inkassoskik". Disse regler regulerer vores relationer til både skyldner og klient, herunder vores opførsel, fremgangsmåde og hvilke ting, vi skal oplyse, samt hvad vi generelt ikke må gøre i forbindelse med inddrivelsen af en gæld.

Udlæg - hvad kan der foretages udlæg i? Artiklen handler om, hvad et udlæg er, formålet med dette samt hvilke genstande, der generelt kan foretages udlæg i. Formålet med udlæg er at sikre, at du som kreditor får de penge, du har krav på, og udlæg er derfor en vigtig del af inkassoprocessen.

Sådan undgår du dårlige betalere Selv om de fleste virksomheder mere end en gang kommer til at opleve, at en skyldner ikke betaler en faktura, er der faktisk en række ting, man selv kan gøre for at øge sin betalingsprocent. Denne artikel vil gennemgå nogle af de ting, du selv kan gøre, for at undgå dårlige betalere.Artikler om skatteret

NB: Artiklerne om skatteret er skrevet til brug for faget "skatteret" ved Syddansk Universitet, og var derfor oprindeligt ikke tiltænkt udgivelse. Artiklerne vil bære præg af dette og kan fremstå i noteform.Ejendomsavancebeskatning Artikkel om de skattemæssige konsekvenser af omsætning af fast ejendom, ejendomsavancebeskatning.

Indkomstbeskatning Artikkel om beskatningen af indkomst. Artiklen dækker beskatning af personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Artiklen tager udgangspunkt i reglerne i statsskatteloven og kildeskatteloven.

Driftsomkostninger og driftstab Artikkel om driftsomkostninger og driftstab. Artiklen vil gennemgå de generelle skatteretlige konsekvenser af driftsomkostninger og driftstab, herunder hvordan disse påvirker den generelle skattepligt.

Skattemæssige afskrivninger Artikkel om skattemæssige afskrivninger. Artiklen vil gennemgå de generelle skattemæssige regler og konsekvenser for afskrivninger på løsøre og fast ejendom, herunder også reglerne for periodisering og straksafskrivninger.