Rykkerskrivelser med rykkergebyr er generelt det allerførste skridt på vejen til at få inddrevet en gæld, og når en sag når til HornskovVindberg, er der normalt allerede afsendt en række rykkerskrivelser. Der er dog en række regler for disse rykkere, og det er vigtigt at følge dem. Derfor vil vi her redegøre for, hvad man må, og hvad man kan.


Regler for rykkergebyrer

Hvad må man?

Reglerne om rykkergebyrer og lignende følger af bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 9b, stk. 2.

Her fremgår det, at der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse. Man må dog højst sende 3 skrivelser pålagt rykkergebyr vedrørende samme ydelse. Man må gerne sende flere rykkere, men så skal de være uden rykkergebyr.

Som kreditor har man altså ret til at udsende 3 gebyrbelagte rykkere. Gebyrene må højest være på 100,00 kr. pr. rykker. Der skal desuden gå minimum 10 dage mellem hver rykkerskrivelse, hvis rykkeren er tillagt gebyr. Hvis skyldneren siger, at han ikke vil betale beløbet og kommer med indsigelser, er det ikke tilladt fortsat at sende rykkere med gebyr. Så snart skyldneren kommer med indsigelser mistes denne ret, og kravet kan ikke længere inddrives via inkasso. Så må man enten opgive kravet, kontakte en advokat eller kontakte HornskovVindberg.


Hvad kan man?

Reglerne begrænser antallet af rykkere, der kan sendes med gebyr, samt hvor kort tid, der må være imellem disse. Mange vælger også at benytte sig af rykkere uden gebyr. Der gælder ingen begrænsninger for hvor mange rykkere uden gebyr, der må sendes, så længe rykkerne ikke får karakter af chikane.

Loven begrænser rykkergebyret til 100,00 kr. pr. rykker, men dette er et maksimum. Der er altså intet, der forhindrer at man fremsender rykkere med et rykkergebyr på under 100,00 kr. Man skal være opmærksom på, at dette stadig tæller med i de maksimalt tre gebyrbelagte rykkere.

Man kan ligeledes vælge at ringe til skyldneren og forsøge at aftale en fælles løsning på problemet.

De fleste gange fortsætter sagen dog til inkasso, hvor skyldner tvinges til at betale gælden til dig. De påløbne inkassoomkostninger og inkassosalær skal betales af skyldner og ikke af dig som klient.