Den mest almindelige form for inkasso er fakturainkasso. Det vil sige, at en kunde ikke har betalt en faktura til tiden, og du som kreditor gerne vil have dine penge.

Så snart en skyldner ikke har betalt din faktura indenfor den i fakturaen indeholdte betalingsfrist har du tre valgmuligheder:

  1. Hvis du selv går igang med at fremsende rykkerskrivelse, skal du huske reglerne for indholdet, begrænsningerne i rykkergebyrer og varsel om inkasso jf. inkassolovens § 10
  2. Du kan opgive kravet
  3. Du kan via HornskovVindbergs online inkasso derefter overlade fakturaen til HornskovVindberg - herefter behøver du ikke bekymre dig mere om den, før du får dine penge

Hvis du lader os tage os af dit krav, vil vi tage kontakt til skyldner og anmode vedkommende om at betale det skyldige beløb direkte til os indenfor 10 dage. Hvis skyldner betaler, overfører vi straks beløbet til din konto. Hvis skyldner ikke betaler, fremsender vi nu en inkassoskrivelse til skyldner, og betaler vedkommende stadig ikke, kontakter vi dig med et tilbud på at føre sagen til tvangsinddrivelse via fogedretten.

Uanset hvornår i forløbet skyldner ender med at betale, skal du aldrig betale noget som helst til HornskovVindberg, idet vores salær bliver dækket af skyldner - enten via rykkergebyrer eller via retligt fastsatte sagsomkostninger i tilfælde af en tvangsinddrivelse.


Undgå dårlige betalere

Flere og flere virksomheder betaler desværre ikke deres regninger til tiden. Det er et voksende problem, der kræver hurtig og klar reaktion. Skyldners betalingsevne kan ændre sig i løbet af kort tid, og det er derfor vigtigt at reagere hurtigt og klart overfor skyldner. Denne strategi bag inkasso vil give de bedste resultater.

Dårlige betalere er et ganske reelt problem, men et problem du faktisk kan gøre en del for selv at undgå. Inkasso er i nogen udstrækning et nødvendigt skridt i inddrivelsen af dine regninger, men der er en række ting du selv kan gøre for at modarbejde, at sagen nogensinde når så langt.

I denne artikel har vi samlet de bedste råd til hvordan du undgår dårlige betalere. Lær artiklen her .