Herunder beskrives de væsentligste af inkassoreglerne kort. Hvert emne uddybes særskilt

Inkassolovens § 10

Inkassolovens § 10 regulerer en lang række ting, der er relevante for dig, hvis du ønsker at udsende en faktura, en rykker eller et inkassovarsel, der senere skal kunne danne grundlag for inddrivelse af pengekravet via inkasso. Bestemmelsen regulerer bl.a. hvilke ting der skal fremgå af din faktura for at sagen kan føres til inkasso. Der er blandt andet tale om frister, angivelse af renter osv. Dette er nødvendigt for at pålægge inkassoomkostninger.

Læs om Inkassolovens § 10 her.


Udlæg

Formålet med inkasso er at inddrive din gæld, og i den forbindelse er udlæg en meget væsentlig brik.

Formålet med udlæg er todelt. Udlæg fungerer som et glimrende pressionsmiddel, idet selve truslen om at tvangssælge skyldners aktiv kan være medvirkende til at sikre betalingen.

Den anden side af udlægget gælder selve tvangsfuldbyrdelsen. Her kan den udlagte genstand tvangssælges, såfremt skyldner i inkassosagen ikke kan eller vil betale gælden, og ikke kan eller vil tilbyde en acceptabel afdragsordning.


Inkasso

Denne side gennemgår inkasso som begreb. Her forklares alt om, hvad inkasso er, og hvordan inkasso foregår.

Du kan læse generelt om inkasso, hvad begrebet dækker over, og hvordan du kan anvende inkasso til at få betaling fra dine kunder.

Siden indeholder også informationer om, hvad inkasso koster. Det er vigtigt at have et klart overblik over omkostningerne ved en inkassosag, inden man indleder den, og det får du her.


Inkassosagens gang

Du kan læse en kopi af den inkassosaftale, du indgår med HornskovVindberg, når en inkassosag bliver indledt. Det er vigtigt for os, at du altid har helt styr på, hvad du forpligter dig til, og hvad du kan forvente af os. Derfor lægger vi kontrakten åbent frem.

Siden indeholder ligeledes en klar gennemgang af inkassosagens gang. Deri kan du læse skridt-for-skridt, hvordan en inkassosag forløber.

Læs mere om inkassosagens gang her