En småsag er, som det ligger i ordet, en "mindre" sag. Den er derfor billigere for dig end en traditionel retssag. Den begrænsede størrelse på småsager knytter sig til både selve omfanget af sagen og til sagens økonomiske værdi. Du kan få din småsag behandlet ved domstolene langt hurtigere og billigere end traditionelle retssager, og det er derfor en ideel mulighed, for dig til at få løst din konflikt let, hurtigt og billigt.

Har du en småsag? Kontakt os for at høre om dine muligheder


hvad er en småsag


Småsag om maks. 50.000 kr.

Der er her tale om en sag med en økonomisk værdi på højst 50.000,00 kr. inden tilskrivning af renter og omkostninger. Sagerne kan dække over alt lige fra en kunde, der nægter at betale for en leveret vare eller ydelse, til at du selv ikke mener, at du er forpligtet til at betale grundet en fejl eller mangel ved det leverede. Denne form for småsager kan altså omfatte alt op til og med betaling af 50.000,00 kr. Småsager kræver ikke advokat.


Småsag uden økonomisk værdi

Der er her tale om en sag, uden nogen "økonomisk værdi". Formålet med sagen er altså ikke at få modparten til at betale dig et vist beløb, men derimod at få modparten til at foretage eller ophøre med en bestemt handling. Disse småsager spænder meget bredt og dækker også over tilbagelevering eller reparation af et produkt.


Mere om småsager

På denne side, kan du læse meget mere om småsager, samt hvordan HornskovVindberg kan hjælpe dig til at vinde din småsag - let, hurtigt og billigt!

- Hvilke overvejelser bør jeg gøre mig inden en småsag?
- Sådan foregår en småsag nede i retten
- Beviserne i en småsag
- Partsforklaringer og vidneforklaringer i en småsag


Dette er ikke en småsag

Småsagsprocessen kan ikke anvendes på ægteskabssager, forældremyndighedssager, faderskabssager, værgemålssager, sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption, mortifikationssager eller private straffesager. HornskovVindberg samarbejder med Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen, og er din sag af en sådan karakter, at den ikke kan føres via småsagsprocessen, henviser vi dig selvfølgelig, så din sag alligevel kan blive behandlet hurtigt og professionelt.